понеділок, 27 лютого 2017 р.

Увага! Конференція розпочне свою роботу о 14.00 02 березня 2017 року.

      Технічне та програмне забезпечення для вебінару: комп’ютер з ОС Windows 7, мікрофон, відеокамера, акустичні колонки, проектор, встановлений плагін «Skype для бизнеса Web App».
Пробне тестування електронної системи проведення вебінару відбудеться 02.03.2017 о 13.30  для цього необхідно за 10 хвилин до початку тестування перейти по гіперпосиланню
           До участі запрошуються лідери та координатори учнівського самоврядування навчальних закладів області, представники шкільних/районних/міських рад учнівського самоврядування,   

            За додатковою інформацією щодо участі у вебінарі звертатись до О.Осовської (тел.: 050-603-95-26).

                                   Будемо раді Вас чути та бачити! 

середа, 1 лютого 2017 р.

Інтернет-конференція лідерів учнівського самоврядування з питань правоосвітньої та правовиховної роботи «Сучасні підходи формування в учнівської молоді правової культури».


На виконання плану заходів щодо профілактики правопорушень серед учнівської та студентської молоді на період до 2021 року (п.1.1.7.), затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації від 18.08.2016 №342 «Про затвердження Плану заходів щодо профілактики правопорушень серед учнівської та студентської молоді на період до 2021 року» та з метою формування правових компетентностей учнівської молоді, виховання в них активної громадянської позиції 02 березня 2017 року відбудеться Інтернет-конференція лідерів учнівського самоврядування з питань правоосвітньої та правовиховної роботи «Сучасні підходи формування в учнівської молоді правової культури».

Просимо подати до 24 лютого тези виступів на електронну адресу olgango@gmail.com відповідно до вимог інформаційного листа, що додається.
Напрями роботи конференції:
1.  Правові орієнтири зростання сучасної учнівської молоді в умовах становлення громадянського суспільства.
2. Партнерство як засіб формування правових компетентностей учнівської молоді.
3.  Реалізація лідерами учнівського  самоврядування проектів  превентивного спрямування.

Календар проведення конференції:
до 24.02.2017 – прийом заявок і тез на електронну адресу   olgango@gmail.com
 до 1 березня – обговорення поданих матеріалів на сайті;
02.03.2017 з 1400 до 1500 – проведення   Інтернет-конференції лідерів учнівського самоврядування на сайті https://internet-conf-pravo.blogspot.com/     у режимі  on line. Порядок підключення буде подано.  
Матеріали Інтернет-конференції будуть розміщені на сайті https://internet-conf-pravo.blogspot.com/    та опубліковані у збірнику матеріалів Інтернет-конференції лідерів учнівського самоврядування «Сучасні підходи  формування в учнівської молоді правової культури».
Заявки про участь у конференції і тези просимо надсилати в електронному варіанті на адресу оргкомітету –  olgango@gmail.com

ЗАЯВКА
про участь у
Інтернет-конференції
лідерів учнівського самоврядування
«Сучасні підходи  формування в учнівської молоді правової культури »

Прізвище, ім'я, по батькові лідера/координатора

Місце навчання/роботи

 посада в учнівському самоврядуванні, клас

Назва секції

Тема доповіді

Мобільний телефон

Е-mail


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ матеріалів:
обсяг – 2-3 стор.;
мова – українська;
текст статті має бути оформлений у форматі Word 98-2003 (doc);
шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
абзац – міжрядковий інтервал – 1,5 см, відступ – 1,25 см;
параметри сторінок: розмір лівого береги – 30 мм, правого – 15 мм; розмір верхнього і нижнього полів – 20 мм.
на початку  обов’язково зазначити ім’я та прізвище автора, клас, посада в учнівському самоврядуванні,  ініціали та прізвище координатора,   посаду, назву навчального закладу, місто;
назва проекту – по центру великими літерами – виділена напівжирним;
через 1 інтервал – текст статті;
вимоги до тексту в таблицях: шрифт Times New Roman, розмір 12 пт, інтервал між рядками 1,0, відступи не допускаються.
Матеріали обов’язково повинні містити такі елементи:
формулювання теми,   
виклад основного матеріалу з досвіду роботи та обґрунтуванням отриманих результатів на даному етапі;
кількісні та якісні показники виконаних завдань;
висновки і перспективи подальшої  роботи.


Матеріали, що не відповідають зазначеним вище вимогам,
не друкуватимуться!

Зразок   оформлення  матеріалів

 Ілащук Марина,
Голова Колінковецької шкільної ради старшокласників,
учениця 10 класу;
 Когут Олена Тарасівна,
координатор

Напрям:
 ТЕМА  виступу

Текст